Liên hệ trực tiếp:

Trường TH-THCS Phước Thành

Thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
truongththcsp@gmail.com