Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học và THCS Phước Thành

Thôn 4B, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
qnm-thvathcsphuocthanh@edu.viettel.vn